De gemeente Utrecht en stichting De Tussenvoorziening gaan dak- en thuislozen in de stad met 114 woningen begeleiden naar een zelfstandig bestaan. De overeenkomst maakt onderdeel uit van het gezamenlijke regionale project Living Lab, Eerst een (t)huis.

Van de 114 woningen komen er 83 in Leidsche Rijn, 11 in Nieuwegein en 20 huizen zijn los verspreid door de stad. Dak- en thuislozen krijgen binnen het project eerst een woning toegewezen, om vanuit daar te herstellen en begeleid te worden naar een zelfstandig bestaan.

Volgens de gemeente is het voor mensen met een kwetsbare achtergrond als dakloosheid, verslaving of psychiatrische problemen een hele opgave om zelfstandig te gaan wonen. Een stabiele woonplek speelt daarin een grote rol, zodat iemand eerst rust en veiligheid heeft en daarna kan werken aan herstel en zelfstandigheid in de toekomst.

"Met deze stap realiseren we een thuis voor daklozen die in de opvangvoorzieningen wachtten op een woning. De gestegen dakloosheid en sterk oplopende wachtlijsten maken het noodzakelijk om via creatieve manieren woonruimte te creëren voor doelgroepen die dat hard nodig hebben", zegt wethouder Maarten van Ooijen.

De overheid heeft Utrecht begin dit jaar 22,4 miljoen euro toegewezen om dakloosheid in de stad en regio terug te dringen. Volgens de wethouder is dit project dan ook de eerste stap van vele volgende stappen. De komende vijf jaar moeten er in de stad Utrecht nog 385 woningen voor daklozen bij komen. In de regio komen er ook nog 215.