Utrecht en het Rijk hebben een visie gepresenteerd met bouwplannen om de groeiende bevolking en bedrijvigheid in de stad ook in de toekomst te kunnen huisvesten.

Het aantal mensen dat in Utrecht woont, werkt en studeert stijgt harder dan waar dan ook in Nederland. Naar verwachting zijn er de komende twintig jaar 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen nodig en stijgt het aantal beschikbare banen met ongeveer 80.000.

"De komende jaren gaan we in de provincie Utrecht veel woningen bouwen", zegt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). "Daar horen ook ov- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet. De plannen die we vandaag presenteren laten een sterke, integrale benadering zien van de ruimtelijke opgaven waar we in Nederland voor staan."

Rijk en regio willen dat woningen, werklocaties en voorzieningen in 2040 dicht bij elkaar liggen en goed bereikbaar zijn. Ook moeten de Utrechtse landschappen hun kwaliteit behouden en goed toegankelijk zijn vanuit stad en dorp. De komende twintig jaar wordt daarom vooral binnenstedelijk bijgebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande ov-knooppunten; plekken waar bus, tram, trein, fiets en auto samenkomen.

In de visie staat dat nieuwbouw in Utrecht zich moet concentreren rondom ov-knooppunten in een U-vormig gebied van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en USP naar Overvecht. De visie komt bovenop de bestaande bouwplannen zoals de Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone en het Beurskwartier.