Woningen en gebouwen in Overvecht-Noord kunnen het best aardgasvrij worden gemaakt met een warmtenet of warmtepomp, blijkt uit onderzoek van de gemeente Utrecht. Overvecht-Noord is een van de wijken in Nederland die in 2030 aardgasvrij moeten zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat een warmtenet op basis van de totale kosten de beste oplossing is voor het grootste deel van de wijk. In een klein deel van de wijk, zoals in delen van de Klopvaartbuurt, is een warmtepomp ook een oplossing.

De gemeente heeft alle inwoners van Overvecht-Noord een brief gestuurd waar de plannen in staan. De gemeente wil graag weten wat de bewoners en ondernemers in de wijk van de plannen voor hun eigen woning of gebouw vinden en stuurt een brief met een uitnodiging voor een onderzoek.

Komende zomer moet er een concreter voorstel liggen, waarvoor het warmtenet en de warmtepomp verder worden onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid. Iedereen kan vervolgens op dat voorstel reageren voordat het definitief wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

'Overstap moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn'

"De overstap moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn", zegt wethouder Lot van Hooijdonk. "Het komende half jaar onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen straks niet meer gaan betalen dan dat ze op dat moment zouden betalen voor aardgas. Pas als we dat weten, gaan we verder met de volgende stappen."

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2050 zeven miljoen woningen en een miljoen gebouwen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. Het is de bedoeling dat in 2030 de eerste anderhalf miljoen woningen geen gebruik meer maken van het aardgasnet of klaar zijn om van het gas af te gaan.

Overvecht-Noord is de eerste wijk in Utrecht die overstapt op een duurzame manier van verwarmen. Hiervoor worden woningen en gebouwen geïsoleerd om energie te besparen, alle elektra en warmte wordt duurzaam opgewekt en er wordt buurt voor buurt overgestapt naar het aardgasvrij verwarmen van huizen en gebouwen.