Bij ten minste vier Utrechtse kinderspeelplaatsen is de bodem dusdanig vervuild met lood dat er deze winter nog moet worden ingegrepen. Bij nog eens 29 speelplaatsen is ook lood in de grond aangetroffen, maar dit hoeft niet direct te worden aangepakt.

Uit onderzoek naar honderd speeltuinen is gebleken dat bij vier speelplaatsen de bodemkwaliteit onvoldoende is. Dit zijn speeltuinen aan het Andreashof, Lagenoord, Monseigneur van de Weteringstraat en Ridderschap.

De gemeente zegt daar wel bij dat het op de vier bovengenoemde plekken om niet om "omvangrijke stroken grond gaat, maar slechts beperkte gedeelten van de speellocaties die snel aangepakt kunnen worden". De vier speelplekken worden deze winter nog aangepakt.

Op 29 plekken met een matige bodemkwaliteit wordt niet direct opgetreden. "De gezondheidsrisico's zijn hier kleiner dan bij onvoldoende kwaliteit, maar zijn bij langdurig en intensief gebruik niet uit te sluiten", aldus de gemeente.

Vooral voor kinderen kan het gevaarlijk zijn omdat lood van invloed is op de ontwikkeling van de hersenen. In 2016 heeft de GGD beleidsnormen voor lood in de bodem opgesteld. De bodemkwaliteit wordt hierbij ingedeeld in drie categorieën: voldoende, matig en onvoldoende. Utrecht hanteert deze normen ook.