De gemeente Utrecht komt met nieuwe uitgebreide regelgeving voor schoolgebouwen, die er onder meer voor moet zorgen dat de leeromgeving in de gebouwen gezonder en veiliger wordt. Alle nieuwe en verbouwde schoolgebouwen in Utrecht moeten straks aan de regels voldoen.

De gemeente heeft voor de nieuwe Utrechtse verordening voor huisvesting van scholen onder meer gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen, alle Utrechtse schoolbesturen en raadsleden. Daaruit zijn ideeën naar voren gekomen die nu in de nieuwe regels zijn vastgelegd.

In de verordening staat onder meer dat leerlingen ruimte moeten krijgen om buiten te zijn, te spelen en te bewegen. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen bijvoorbeeld standaard een schoolplein. Ook wordt de maximale afstand tussen een schoolgebouw en een gymzaal verkleind.

De gemeente stimuleert verder meer groen op schoolpleinen en in de stad, terwijl het eerst verplicht was het schoolplein te verharden. Scholen die vanaf nu nieuw gebouwd worden, zijn standaard aardgasvrij. Verder wordt zo veel mogelijk energieneutraal gebouwd en worden duurzame materialen en energie gebruikt.

De gymzaal moet makkelijker bereikbaar worden voor leerlingen. (Foto: 123RF)

Scholen gaan beter samenwerken

De gemeente stelt straks voor renovatie van scholen hetzelfde budget beschikbaar als voor nieuwbouw. Het idee is dat bestaande gebouwen langer gebruikt kunnen gaan worden en voldoen aan de nieuwste eisen.

Ook de indeling van scholen is in de verordening opgenomen. Nu bepaalt de gemeente nog hoeveel lokalen een nieuwe of verbouwde school mag hebben, maar straks wordt niet meer uitgegaan van het aantal lokalen maar van de ruimte die nodig is.

Tot slot gaan scholen in Utrecht beter samenwerken. Zo wordt de overgang van basis naar middelbaar onderwijs soepeler. Ook worden scholen die ruimte over hebben gekoppeld aan scholen die ruimte zoeken, zodat schoolruimtes optimaal worden benut.

Als de gemeenteraad instemt met het raadsvoorstel, gaat de nieuwe verordening op 15 februari volgend jaar in.