De rechtbank in Utrecht heeft besloten dat de wietboot aan de Utrechtse Wittevrouwensingel niet extra hoeft te gaan handhaven. Omwonenden van de coffeeshop stapten naar de rechter, omdat ze naar eigen zeggen overlast ervaren.

De omwonenden deden een handhavingsverzoek dat maandag door de rechter werd behandeld. Volgens de omwonenden overtreedt de eigenaar van de wietboot meerdere regels.

Zo dachten ze dat de wietboot in 2014 van eigenaar was gewisseld, wat zou betekenen dat de coffeeshop niet in een woonwijk gevestigd mag worden. De rechtbank oordeelde echter dat de coffeeshop niet van eigenaar is gewisseld en daarom op de huidige locatie mag blijven.

Omwonenden vinden ook dat bezoekers van de coffeeshop voor overlast zorgen, maar de rechtbank vindt dat dergelijke overlast in redelijkheid is te verwachten in de omgeving van een horecagelegenheid. Volgens de rechter is de overlast niet zo groot dat de eigenaar van de coffeeshop ze hierop hoeft aan te spreken.

Ook klachten over affichering, de verkoop aan toeristen en de aanwezigheid van een terras hielden bij de rechter geen stand. De rechter oordeelde ook dat van een terras bij de coffeeshop geen sprake is. Volgens bewoners gebruiken bezoekers van de wietboot de kade om koffie te drinken en wiet te roken, maar dat betekent volgens de rechter niet dat de coffeeshop ook een terras exploiteert.

Bovendien zei de eigenaar erop toe te zien dat bezoekers niet op de kade blijven hangen. Omdat de omwonenden het tegendeel niet hebben kunnen bewijzen, ging de rechtbank niet mee in hun betoog.