De gemeente Utrecht gaat opnieuw sportclubs ondersteunen die financiële schade hebben geleden door de uitbraak van COVID-19. Daarmee hoopt de gemeente het sportaanbod in alle wijken zo veel mogelijk te behouden.

Ook in het voorjaar bood de gemeente sportclubs hulp aan, door de kosten voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties niet in rekening te brengen. Bij veel clubs vallen inkomsten langdurig weg omdat activiteiten niet of maar gedeeltelijk door kunnen gaan. Met de steunmaatregelen kunnen sportclubs straks, als het weer mag, doorgaan met hun activiteiten.

De noodsteun is voor clubs die niet genoeg hebben aan de regelingen van het Rijk om overeind te blijven. In eerste instantie gaat hem om sportclubs die (deels) afhankelijk zijn van gemeentelijke steun, bijvoorbeeld omdat ze een gemeentelijke sportaccommodatie gebruiken tegen gereduceerd tarief, omdat ze subsidie ontvangen of omdat ze ondersteund worden door SportUtrecht of een buurtsportcoach toegekend hebben gekregen.

De gemeente zegt verder een uitzondering te kunnen maken voor sportaanbieders die een essentieel deel uitmaken van de Utrechtse sportinfrastructuur.

Mogelijkheden voor steun

Sportclubs hebben drie mogelijkheden om steun aan te vragen. Zo kunnen ze een tegemoetkoming aanvragen voor kosten om veilig en verantwoord te kunnen sporten. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bewegwijzering en desinfectiemiddelen worden aangeschaft.

Een andere mogelijkheid is een aanvraag voor kwijtschelding van de huurkosten voor de nieuwe periode waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

De laatste optie is een subsidieaanvraag voor financiële steun om de liquiditeit van de sportclub op orde te houden, zodat de club kan blijven bestaan.