De snelweg A27 bij Amelisweerd in Utrecht gaat toch verbreed worden. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdagmiddag bekendgemaakt. Ze heeft een nieuw Tracébesluit ondertekend. De rechter had het vorige vernietigd.

De verbreding van de A27 is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen. Volgens het kabinet is de verbouwing echter nodig om het verkeer soepel te laten doorrijden.

Eind vorig jaar liepen de plannen - waarin ook de verbreding van de A12 bij Utrecht zat - nog vertraging op vanwege de stikstofproblematiek. De Raad van State greep toen in, omdat de vergunningen voor de verbreding van de snelwegen waren verleend op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dit bleek niet te deugen. Daarom werd het Tracébesluit, dat nodig is voor de verbreding, vernietigd.

Nu is er door de minister een nieuw Tracébesluit getekend voor de aanpassing van zowel de A12 als de A27. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken.

Den Haag meent dat door de verbouwing de leefbaarheid voor omwonenden toeneemt. Dit wordt gedaan door stiller asfalt, extra hogere of langere geluidsschermen en de aanleg van extra natuur op andere plekken. Ook komt er bij Amelisweerd een groene overkapping die de verbinding tussen de stad en het landgoed moet verbeteren.

Tegenstanders van de verbreding hebben laten weten dat ze zich zullen blijven verzetten tegen de plannen en gaan in beroep tegen het nieuwe besluit.

"Met dit nieuwe tracébesluit hebben we de basis gelegd voor een vernieuwde Ring Utrecht: de extra capaciteit zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen in en om Utrecht. En er komt meer groen en minder geluid. Als de economie straks weer aantrekt, en de wegen weer voller worden, moeten we onze infra op orde hebben", aldus Van Nieuwenhuizen.