Defensie gaat ook dit jaar weer helpen bij de bestrijding van autobranden in de periode rond de jaarwisseling in Utrecht. Ook is in de wijk Zuidwest een zogenoemd 'jongeren bondgenotenoverleg' gestart en wordt er samengewerkt met zo'n tweehonderd vrijwilligers.

Autobranden zijn al jaren een hardnekkig probleem in Utrecht. Met name rond de jaarwisseling moet de brandweer vaak uitrukken voor de melding 'voertuigbrand'. De PvdA schrijft in schriftelijke vragen aan het college dat er vorig jaar 152 auto's zijn verwoest door brand. Dat aantal staat gelijk aan 2018.

Om die reden wilde de partij weten of de gemeente dit jaar extra maatregelen heeft genomen. In antwoord op die vragen wordt gezegd dat de aanpak om autobranden tegen te gaan een wisselend resultaat laat zien.

"Het is niet gelukt om het jaarlijks aantal autobranden te verminderen. Door de inzet van professionals en vrijwilligers en door effectief gebruik te maken van schaarse beschikbare middelen is het ondanks de groeiende openbare-ordeproblematiek in de stad echter wel gelukt om het aantal autobranden rond de jaarwisseling te stabiliseren", aldus de gemeente.

Daarnaast wijst de gemeente erop dat de afgelopen twee jaar meerdere personen zijn gearresteerd die verdacht worden van het plegen van een autobrand.

Veel partijen betrokken bij bestrijding autobranden

Ook dit jaar zijn er weer veel verschillende partijen betrokken om het fenomeen de kop in te drukken. "Jongerenwerkers, brandweerlieden, politie, gemeente, OM, defensie en meer dan tweehonderd vrijwilligers zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen van jaarwisseling", aldus de gemeente.

Als voorbeeld wordt het 'jongeren bondgenootschap' genoemd. Dit is op initiatief van de politie gestart en het doel hiervan is dat jongeren op een andere manier gaan kijken en meedenken over de bestrijding van autobranden.

Ook defensie heeft dus ingestemd om te helpen. Hoe ze dat de aankomende periode precies gaat doen, is niet duidelijk. Voorgaande jaren werd het onder meer gedaan met behulp van een drone.