De voorman van Nederland in Opstand, Tinus Koops, is veroordeeld voor opruiing en het bedreigen en beledigen van de voormalige burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. Hij heeft een taakstraf van 120 uur gekregen en een boete van 390 euro.

Koops kwam in aanvaring met Van Zanen over een demonstratie. Hij wilde op 21 juni een protest organiseren. Deze demonstratie werd echter door de burgemeester verboden. Bij de overhandiging van deze beslissing op 19 juni beledigde en bedreigde Koops de toenmalige burgemeester van Utrecht ernstig en legde dit vast op Facebook.

"De verdachte beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, maar dat reikt niet zover dat dergelijke intrinsiek beledigende woorden geuit mogen worden, zeker niet aan het adres van iemand met een publieke taak zoals de burgemeester", aldus de officier van justitie.

Naast belediging en bedreiging, heeft de verdachte zich volgens de rechter ook schuldig gemaakt aan strafbare opruiing. Door zijn bedreiging - "een baksteen in de nek van Van Zanen" - onder zijn volgers te verspreiden, heeft hij hen opgeruid tot gewelddadig gedrag.

Het was niet de eerste keer dat hij in botsing kwam met de autoriteiten. Koops wilde op 4 juli een demonstratie houden op het Jaarbeursplein. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de gemeente.

Op basis van signalen dat relschoppers zich in de demonstratie van 4 juli wilden mengen en zo een gewelddadige confrontatie met de politie wilden zoeken, werd besloten dat de demonstratie op 4 juli geen doorgang kon vinden. Dit om de volksgezondheid te beschermen en wanordelijkheden te voorkomen. Desondanks riep de voorman van Nederland in Opstand zijn volgers op om op 4 juli in Park Oog in Al te demonstreren, wat ook gebeurde. De verdachte was daar ook aanwezig.

De officier eiste naast een taakstraf en een boete een voorwaardelijke celstraf om te voorkomen dat de verdachte in de nabije toekomst de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. De politierechter vond de feiten bewezen, maar vond een voorwaardelijke celstraf niet geboden. Ze veroordeelde hij de verdachte tot een taakstraf van 120 uur voor de misdrijven, en een boete van 390 euro voor de overtreding.