Zes studenten dwalen op maandag 2 november verkleed als 'schuldenspook' door de binnenstad van Utrecht. Het is onderdeel van een landelijke protestactie tegen het nieuwe leenstelsel.

De studenten, onder wie enkelen verkleed als 'schuldenspook', dwalen maandag door de straten van Utrecht. "We beginnen op de Neude en gaan verder door de binnenstad", zegt Natalie van 't Hullenaar, van studentenbond VIDIUS. "We willen mensen laten weten dat, ook al is Halloween voorbij, dit schuldenspook ons blijft achtervolgen."

"Sinds de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het nieuwe leenstelsel, moeten studenten in Nederland een torenhoge schuld aangaan", zegt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). "De gemiddelde student leent 700 euro per maand. Een kwart van de studenten studeert straks af met een schuld van 40.000 euro."

Twee jaar na het afronden of stoppen van een studie begint het aflossen van de studieschuld. "Omdat studenten dit tot hun pensioen moeten afbetalen, achtervolgt die schuld ons als een spook", zegt Muns. Het schuldenspook is een landelijke actie van het initiatief #NietMijnSchuld, van FNV Young & United samen met de LSVb. In Utrecht doet ook VIDIUS mee aan de actie.

De bonden willen dat studenten schuldenvrij moeten kunnen afstuderen, met hooguit een bijbaan van twaalf uur per week. Nu is dat voor de meeste studenten onmogelijk. Daarom wil #NietMijnSchuld een herinvoering van de basisbeurs en dat de "pechgeneratie", de studenten die in nu in het leenstelsel zitten, een vergoeding krijgt. Voor Utrechtse studenten die tijdens hun studie al met (geld)problemen kampen, biedt VIDIUS rechtshulp aan.