Burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Kees Diepeveen hebben aan Stichting Studenten Huisvesting (SSH) hun zorgen geuit over de coronabesmettingen die plaatsvinden bij studenten thuis. De SSH heeft toegezegd extra acties te ondernemen.

Volgens de gemeente doen veel studenten hun best om de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven. Tegelijkertijd zijn er onder deze doelgroep veel besmettingen. Dit zou onder andere komen door huisfeestjes die de studenten organiseren.

De burgemeester en wethouders zijn daarom met SSH gaan praten. Naar aanleiding van dat gesprek gaat de studentenhuisvester extra acties ondernemen.

"Hierbij gaat het om communicatie richting huurders, het aanwezig zijn van beheerders van grote panden buiten kantooruren en bij geconstateerde overlast in een SSH-pand zal de verhuurder een gesprek voeren met de betrokkenen of een officiële waarschuwing geven", aldus de gemeente.