De tram tussen Utrecht en Nieuwegein gaat volgens de provincie uiterlijk eind januari 2021 rijden. Eerder werd bekend dat de ingebruikname van het vervoermiddel vertraging heeft opgelopen door een blunder van de provincie. Het is nog onzeker of het traject Nieuwegein-IJsselstein ook begin 2021 gereed is.

In september werd bekend dat de tram tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein pas maanden later dan gepland kon gaan rijden.

De provincie had de werkzaamheden aan de tramlijn aangemerkt als renovatieproject. De Inspectie Leefomgeving en Transport zag dit echter anders en ging uit van een nieuwbouwproject. Daar hoort andere documentatie bij en het kost meer tijd om die op orde te krijgen.

Nu maakt de provincie bekend dat de tram tussen Utrecht en Nieuwegein uiterlijk eind januari in gebruik wordt genomen. Er bestaat overigens een kans dat de ingebruikname wordt vervroegd. Omdat er buffers zijn ingebouwd, is er een kans dat de tram eerder kan gaan rijden, valt te lezen op de website van de provincie Utrecht.

Aan het traject tussen Nieuwegein en IJsselstein-Zuid wordt nog gewerkt. Ter hoogte van IJsselstein-Zuid moeten damwanden worden verstevigd. Het is nog onzeker of deze werkzaamheden op tijd afgerond worden.

Totdat de trams kunnen rijden, worden bussen ingezet op het traject. De extra kosten van de vertraging worden geschat op 6,3 miljoen euro.