De gemeente Utrecht heeft het plan van aanpak voor een eerlijker aanmeldbeleid voor Utrechtse basisscholen bekendgemaakt. Dit plan is een reactie op het rapport over het huidige aanmeldbeleid, van juni dit jaar. Uit dat rapport bleek dat scholen de wet omzeilen, met segregatie in het onderwijs tot gevolg.

Voor het onderzoeken van de opties voor een beter aanmeldbeleid is bij de gemeente Utrecht een speciale projectgroep in het leven geroepen. Deze groep heeft gesprekken gevoerd met ouders en schoolleiders en het beleid van andere steden bekeken. De projectorganisatie stelt nu voor om het aanmeldbeleid op de basisscholen centraler te organiseren.

De projectgroep doet onderzoek naar het invoeren van één aanmeldformulier of -systeem, mogelijk ook één of meerdere vaste aanmeldmomenten per jaar. Dit moet verhinderen dat kinderen met een zogeheten vooraanmelding voorrang krijgen op een plek in de klas. Voorrang geven kan wel, met het doel dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen of naar dezelfde school als hun eigen broer of zus. Hiervoor moeten criteria komen.

Ook wanneer er voorrangscriteria zijn, kan het volgens de projectorganisatie voorkomen dat een school te veel aanmeldingen krijgt. Er zijn dan niet genoeg plaatsen voor de kinderen in de les. De projectgroep stelt als oplossing een loting voor, maar geeft ook aan nog verder te moeten onderzoeken hoe de beschikbare plaatsen eerlijk verdeeld moeten worden.

Toezicht en een jaarlijkse evaluatie op aanmeldbeleid

Verder onderzoekt de projectorganisatie hoe een helpdesk de ouders kan helpen en adviseren bij het aanmelden van hun kind. Daarbij moet er toezicht en een jaarlijkse evaluatie komen op het aanmeldbeleid. Dit moet in kaart brengen wat de effecten van het beleid op de segregatie in het onderwijs zijn.

Uit het rapport van juni 2020 bleek dat scholen werken met vooraanmeldingen. Kinderen die jonger zijn dan drie jaar komen op een wachtlijst, waarna ze automatisch op een school worden toegelaten als ze vier jaar zijn.

Volgens de PvdA, die vorige maand de reorganisatie voorstelde, speelt het toelatingsbeleid een grote rol in de kloof tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen van ouders met een lagere opleiding.