De gemeente Utrecht gaat dit najaar proeven doen met autovrije schoolstraten bij basisscholen in de Staatsliedenbuurt en Lunetten. Op de tijden dat ouders hun kinderen brengen en halen zijn de straten afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen.

De proef begint op 9 november en duurt zes weken. De proefschoolstraten komen bij de Dr. Bosschool aan de Nolenslaan in de Staatsliedenbuurt en een cluster van drie scholen, De Klim, De Spits en Op Avontuur, aan de Eifel in Lunetten.

Gedurende de ochtend en de middag worden de straten voor ongeveer een half uur afgesloten. Een persoon van de gemeente is erbij om te monitoren wat de effecten van de autoloze schoolstraten zijn.

Volgens de gemeente voelen ouders, kinderen en omwonenden zich regelmatig onveilig in het verkeer rondom de school. "Dit komt vooral doordat ouders hun kinderen met de auto brengen. Dit leidt tot onveilige situaties van ouders die tot aan de schooldeur rijden, dubbel parkeren en de deur van de auto opengooien om hun kind uit de auto te laten, en ouders die te hard rijden", schrijft de gemeente Utrecht.

De straten worden afgesloten door middel van een hek. Een verkeersregelaar of een ouder van de school moet ervoor zorgen dat de afsluiting goed verloopt. De gemeente roept ouders op om hun kinderen lopend of fietsend naar school te brengen, of de auto verder weg te parkeren.

Het autoverbod geldt in principe ook voor de bewoners van de Nolenslaan en de Eifel. Alleen als het echt niet anders kan, kunnen zij de verkeersregelaars vragen het hek opzij te zetten.

Na afloop van de proeven in de Staatsliedenbuurt en Lunetten gaat de gemeente evalueren met de scholen, ouders en omwonenden. Daaruit moet een plan voor het vervolg van de schoolstraten komen, en een plan voor een stadsbrede aanpak.