De Rijksoverheid heeft de subsidieaanvraag van de gemeente Utrecht voor het aardgasvrij maken van gebouwen op het Utrecht Science Park afgewezen. De gemeente wil wel proberen een groot deel van de plannen alsnog te realiseren.

De gemeente deed de aanvraag voor 5 miljoen euro subsidie in april en hoorde maandag dat die niet is gehonoreerd. Het Rijk kreeg uit het hele land 71 aanvragen, waarvan 19 plannen subsidie krijgen. De gemeente kreeg in de eerste ronde in 2018 wel subsidie voor het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord, maar dat geldt dus niet voor de aanvraag in de tweede ronde.

De gemeente wilde verschillende gebouwen op Utrecht Science verduurzamen door ze onderling warmte te laten uitwisselen via een zogenoemde warmte-koudeopslagnetwerk, waarmee energie wordt opgeslagen in de bodem. Het grondwater wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen of juist te koelen. De techniek zorgt voor energiebesparing en minder CO2-uitstoot.

Volgens de commissie die het Rijk heeft geadviseerd over de subsidies is de aanpak van de gemeente interessant voor het verduurzamen van utiliteitsgebouwen, oftewel gebouwen met een maatschappelijke functie zoals ziekenhuizen en scholen.

De aanpak zou zelfs een voortrekkersrol kunnen spelen bij het verduurzamen van de hele wijk. Hoe dat moet gebeuren en hoe gebruikers in het gebied erbij worden betrokken, is volgens de adviescommissie niet concreet genoeg omschreven, wat uiteindelijk leidde tot het afwijzen van de aanvraag.

Het grootste deel van de 5 miljoen die de gemeente aanvroeg was bedoeld voor het aardgasvrij maken van de universiteitsgebouwen Willem C. van Unnik, Educatorium en Marinus Ruppert. Ook delen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het UMC werden in de plannen meegenomen.

Zonder subsidie kunnen niet alle maatregelen worden uitgevoerd

De Universiteit Utrecht en het UMC hadden de bijdrage van het Rijk nodig om hun gebouwen energiezuinig en geschikt te maken voor aansluiting op de warmte-koudeopslag. Zonder subsidie kunnen niet alle maatregelen die nodig zijn worden uitgevoerd, waardoor de gebouwen komende tijd deels gebruik moeten blijven maken van aardgasgestookte ketels.

De Universiteit Utrecht, het UMC en de Hogeschool Utrecht spraken in 2018 samen af om te werken aan het aardgasvrij maken van gebouwen en kantoren op het Utrecht Science Park. De gemeente zegt nu de instellingen, ook na de afgewezen subsidieaanvraag, te willen ondersteunen. Daarvoor worden gezamenlijke plannen gemaakt.

De gemeente, de provincie en de partners op het Utrecht Science Park spraken begin oktober al af om ook zonder subsidie van het Rijk door te gaan met de samenwerking. De partijen gaan nu op zoek naar andere subsidiemogelijkheden om de plannen toch uit te kunnen voeren.