Archeologen hebben restanten van de fundering van de Utrechtse Tolsteegpoort uit de zestiende eeuw gevonden tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van de Toolsteegbarrière.

Het zijn funderingen van de stadspoort die tussen 1557 en 1559 werd gebouwd. Die funderingen maakten deel uit van de dertiende-eeuwse stadsverdediging. De Tolsteegpoort was een van de vier middeleeuwse toegangspoorten van de stad. De poorten werden na de aanleg van de Utrechtse singel gebouwd. Dat gebeurde in 1122.

Oorspronkelijk had de Tolsteegpoort twee bruggen, een dubbele poort met vierkante tufstenen torens en een waterpoort. Die maakten in de dertiende eeuw plaats voor een dubbele bakstenen poort en ronde torens.

Karel V moderniseerde de poort in de zestiende eeuw opnieuw. Hij verving de poort door een dikke muur met een aarden wal. In het midden daarvan kwam een natuurstenen gevel. Toen de stadsverdediging in 1842 werd afgebroken, sloopten ze ook de Tolsteegpoort. Hiermee werd ruimte gemaakt voor de aanleg van het Zocherpark.

Het is niet voor het eerst dat er restanten van de Tolsteegpoort worden gevonden. Tijdens verschillende werkzaamheden hebben archeologen en bouwhistorici van de gemeente Utrecht restanten van de Tolsteegpoort kunnen onderzoeken. Zo leerden ze steeds meer over de Utrechtse geschiedenis en stadsverdediging.