Het UMC Utrecht krijgt sinds maandag hulp van militairen. De medisch geschoolde militairen helpen in het ziekenhuis bij de zorg voor coronapatiënten.

Half oktober werd bekend dat militairen het ziekenhuis zouden gaan ondersteunen bij de zorg. Sindsdien zijn in het ziekenhuis tientallen militairen aan het werk. Het UMC kon de capaciteit daardoor uitbreiden van 26 naar 52 bedden en coronapatiënten van buiten de regio opnemen. Vanaf maandag is de ic-capaciteit met achttien militairen verder uitgebreid.

De pool telt nu zo'n honderd militairen die in principe tot 1 januari voor het ziekenhuis inzetbaar blijven. De pool bestaat uit militaire artsen, verpleegkundigen en coördinerend personeel. Zij werken samen met het reguliere ziekenhuispersoneel.