De gemeente Utrecht treft maatregelen om bij winkelcentrum De Gaard de verkeersdrukte te verminderen en de verkeerssituatie veiliger te maken. Het CDA vroeg eind september om opheldering. Het stadsbestuur neemt vijf maatregelen en onderzoekt daarna of vervolgmaatregelen nodig zijn.

Tussen de Kapteynlaan en de Obbinklaan worden obstakels geplaatst in de bussluis, zodat er geen personenauto's doorheen kunnen. Ondanks het inrijverbod maken auto's volgens de gemeente regelmatig gebruik van de bussluis.

Op de hoek van de Valetonlaan en de Obbinklaan komen fietsparkeerplaatsen in de plaats van twee autoparkeerplaatsen. Daardoor is er niet alleen meer ruimte voor fietsen, maar zijn er ook minder auto's die op de Valetonlaan in en uit parkeerplaatsen draaien. Dat moet de veiligheid ten goede komen. De winkelwagenstalling op de hoek is inmiddels verwijderd.

In de buitenbocht van de hoek Cohenlaan-Valetonlaan komen bloembakken. Die moeten ervoor zorgen dat de stoep goed bereikbaar blijft voor voetgangers en mindervaliden. Verder gaat op het eerste gedeelte van de Obbinklaan, ter hoogte van de kruising met de Valetonlaan, een parkeerverbod gelden.

Bij het parkeerterrein aan de Kapteynlaan komen extra verwijsborden. Het parkeerterrein wordt volgens de gemeente niet optimaal gebruikt, terwijl de spreiding van parkeren leidt tot minder parkeerdruk en minder drukte op de Obbinklaan.

Omwonenden waren een petitie gestart

Omwonenden hadden zelf maatregelen bedacht om de drukte te verminderen en zijn een petitie gestart. Deze maatregelen, zoals het omdraaien van de rijrichting en een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Obbinklaan, zijn nu nog niet meegenomen in de plannen van de gemeente.

De komende tijd wordt onderzocht of de maatregelen uit de petitie een positief effect kunnen hebben. Bewoners krijgen in het komende voorjaar bericht over de resultaten van die onderzoeken. Ook worden opnieuw verkeerstellingen gedaan, waaruit onder meer moet blijken uit welke wijken de parkerende bezoekers van het winkelcentrum komen.