De stank rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Brailledreef in de Utrechtse wijk Overvecht is binnenkort misschien verleden tijd. Er zijn namelijk geurbeperkende maatregelen genomen.

Met de nieuwe maatregelen probeert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de stank "substantieel te verminderen". De maatregelen worden in november toegepast.

De stank wordt veroorzaakt door het slib dat verwerkt wordt door de installatie. Hierin zitten twee stoffen die volgens het hoogheemraadschap veel geur bevatten. Het lavafilter van de rioolwaterzuiveringsinstallatie haalt deze stoffen er niet goed uit.

Er wordt discussie gevoerd over de geurnorm. De provincie Utrecht heeft vastgesteld dat de installatie in Overvecht niet binnen de afgesproken geuremissie blijft. Het hoogheemraadschap interpreteert deze geurnormen echter anders. De provincie heeft de landsadvocaat daarom gevraagd een onderzoek in te stellen.

"Zodra de landsadvocaat heeft aangegeven welke geurnormen van toepassing zijn, zal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verzocht worden aan te geven op welke wijze en binnen welke termijn de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan voldoen aan deze geurnormen."

Ondertussen blijven er meldingen over de geuroverlast binnenkomen. Er is afgesproken dat het hoogheemraadschap deze meldingen zelf ontvangt. Dit zou nodig zijn voor een adequate opsporing van de oorzaak van de stank.

De verwachting is dat er in april 2021 een extra geurbehandelingsinstallatie is die de stank tegengaat.