De gemeente Utrecht gaat meer doen om inburgeraars in de stad te helpen. Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe Wet inburgering van kracht, maar de gemeente wil meer doen dan het Rijk voorschrijft.

De gemeente gaat samenwerken met de partners in de inburgeringscoalitie, taalaanbieders en werkgevers. De gemeente wil dat mensen die "noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten zich zo snel mogelijk welkom en thuis voelen".

Volgens wethouder Maarten van Ooijen (Asiel en integratie) is taal in de aanpak cruciaal. "Hiermee vind je (letterlijk) de weg in een nieuw land. Met de nieuwe wet staan wij aan het roer. Wij kopen taalonderwijs in en kunnen daarmee malafide praktijken bij taalscholen voorkomen. Door de regionale inkoop van taalonderwijs kunnen we sturen op hoge kwaliteit", zegt hij.

"Daarnaast vraagt elke inburgeraar om een andere vorm van persoonlijke begeleiding. Denk behalve aan begeleiding op het gebied van taal, werk of onderwijs en financiën, ook aan begeleiding op het vlak van gezondheid, kinderen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vanaf dag één investeren betekent sneller integreren. Utrecht is met deze aanpak koploper in Nederland."

Welkomhuizen voor ontmoetingen en cursussen

De inrichting van zogenoemde Welkomhuizen is ook onderdeel van de plannen. Nieuwkomers in de stad kunnen daar binnenlopen voor een ontmoeting, gesprek met een begeleider of een cursus samen met andere Utrechters.

Op dit soort locaties moeten inburgeringscoaches van de gemeente en VluchtelingenWerk Nederland samenwerken en te benaderen zijn.

Plan Einstein was basis voor nieuwe plannen

Het Plan Einstein uit 2016 vormde de basis voor de nieuwe plannen. In Plan Einstein ligt de nadruk op als buren samenwerken, leven en leren. Dat gaat gepaard met een aanbod van cursussen en activiteiten voor andere inwoners.

Dit idee komt ook in de plannen voor 2021 terug. "We willen hierin handen en voeten geven aan wat het beste is voor een statushouder. Investeren in de plannen bevordert meedoen, financiële zelfredzaamheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Het resultaat van deze ambitie is dat inburgeraars sneller inburgeren en zich meer thuis en verbonden voelen in en met Utrecht en haar inwoners", aldus de wethouder.