Professor Joop van der Maas, die op 2 juni 2020 overleed, laat zijn volledige erfenis na aan het Utrechts Universiteitsfonds. Het geld is bedoeld om studenten te helpen die buiten hun schuld in financiële of emotionele problemen zijn geraakt.

Dankzij deze bijzondere erfenis van naar verwachting meer dan 1 miljoen euro kan het Utrechts Universiteitsfonds jarenlang heel veel Utrechtse studenten helpen.

Vorig jaar ontving het fonds nog de grootste erfenis in zijn geschiedenis. Johanna Alida van Leerzem liet haar gehele vermogen, met een omvang van 1,2 miljoen euro, na aan de universiteit. Van Leerzem studeerde in de jaren vijftig geneeskunde in Utrecht.

Op de website van de Universiteit Utrecht wordt het leven van Van der Maas beschreven. Joop van der Maas werd op 21 september 1936 geboren in het Zeeuwse Oosterland en had daar een onbezorgde jeugd. Daar kwam een einde aan door de watersnoodramp in 1953. Hij werd geëvacueerd naar Hilversum waar hij in hetzelfde jaar nog zijn diploma HBS B haalde.

Vervolgens begon hij zijn studie Scheikunde aan wat toen nog de Rijksuniversiteit te Utrecht heette. Hij promoveerde uiteindelijk in 1965 en kreeg daarna een aanstelling bij de universiteit. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar Spectrochemische analyse aan de Faculteit Scheikunde. In 2001 ging hij met pensioen, maar bleef altijd actief.