Utrecht wordt hard geraakt door de coronacrisis. Daarom neemt het college van B&W maatregelen om de stad door de coronatijd te helpen. Er wordt ruim 115 miljoen vrijgemaakt om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, blijkt uit de begroting voor 2021 die donderdag is gepresenteerd.

Utrechters hebben niet alleen te maken met ziekte en overlijden door corona, ook komen bewoners in financiële problemen, door verlies van inkomsten of door werkloosheid. Veel ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen zijn in zwaar weer geraakt.

De extra regels die deze week door het kabinet werden aangekondigd, zijn voor velen een klap. Het college stelt daarom een pakket aan maatregelen voor. Deze zijn gericht op bestaanszekerheid voor mensen die hard worden getroffen.

De gemeente kan een deel van de klappen opvangen door geld uit de eigen reserves te halen. En hoewel de gemeente vindt dat er te weinig geld van de Rijksoverheid binnenkomt, is er wel enige compensatie.

Met de reserves en geld van het Rijk zijn de rekeningen nog niet allemaal betaald. Daarom gaat de gemeente de parkeervergunningen in de zones A1 en A2 duurder maken. Dat levert 1,2 miljoen euro op en zo wil de gemeente gelijk het gebruik van openbare garages, deelauto’s en P+R bevorderen.

Meeste geld naar banen en omscholing

Het grootste gedeelte, 55,9 miljoen euro, van het geld gaat de gemeente investeren in banen en opleiden en omscholing. Ook wil het college het investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven versterken en zorgen voor voldoende financieringsmogelijkheden voor bedrijven die ondanks corona toch nog kunnen groeien.

Het college wil ervoor zorgen dat voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur, erfgoed en evenementen zoveel mogelijk blijven voortbestaan in de stad, de wijken en de buurten. Er is 13,5 miljoen euro beschikbaar om voorzieningen die dreigen om te vallen door de crisis te ondersteunen.

Daarnaast wordt er 18,7 miljoen uitgetrokken voor Utrechters die al in kwetsbare situaties zitten.

Ten slotte maakt de gemeente 28,4 miljoen euro vrij om te investeren in een aantal projecten op het gebied van wonen, energie, klimaat, groen en mobiliteit. Dit levert volgens de gemeente extra werkgelegenheid op en is een stimulans voor de economie.

De gemeenteraad gaat nog in debat over de begroting.