Vier instellingen in Utrecht hebben een ontheffing gekregen op het maximumaantal van dertig personen in één ruimte. Het gaat om de Jaarbeurs, TivoliVredenburg, Stadsschouwburg en De Paardenkathedraal.

Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er in binnenruimten nog dertig personen aanwezig zijn. Voor gebouwen met een groot belang voor de regio kan een uitzondering gemaakt worden door een ontheffing te verlenen.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht gaat zeer terughoudend om met het verlenen van ontheffingen van het maximum van dertig personen per zaal in gebouwen. Vier locaties in de stad hebben toestemming om meer bezoekers in een ruimte te ontvangen.

Voor het verlenen van de ontheffingen weegt een aantal criteria mee. Zo gaat het om plaatsen voor concerten en cultuur met een zo breed mogelijk bestaand aanbod voor een zo breed mogelijk publiek. Voor de Jaarbeurs is de ontheffing daarom beperkt tot samenkomsten met een cultureel karakter.

Ook de functie en de plaats van een gebouw in de regio worden meegewogen, zowel om regionale spreiding te genereren als om vervoersbewegingen te beperken.

De gewone coronarichtlijnen, zoals afstand houden en vaste zitplekken, blijven gewoon gelden. Per ontheffing wordt bepaald hoeveel bezoekers er per zaal welkom zijn, maar dit is nooit meer dan 250 personen.