De verkeersdrukte en verkeersveiligheid rondom het Utrechtse winkelcentrum De Gaard leiden tot bezorgdheid bij omwonenden. Het CDA krijgt "zorgelijke signalen" over de ontwikkelingen rondom het opgeknapte winkelcentrum in Tuindorp-Oost en vraagt het Utrechtse college om opheldering.

Volgens omwonenden wordt vooral de achterkant van het winkelcentrum veel gebruikt, omdat bezoekers daar direct bij de Albert Heijn naar binnen kunnen. Het zou er dan ook erg druk zijn, terwijl in de plannen voor de vernieuwing vooral aandacht was voor het parkeerterrein aan de voorkant (bij de Lamérislaan).

Omwonenden hebben eerder deze maand het college een petitie aangeboden. Daarin pleiten ze voor het omdraaien van de rijrichting op de Valetonlaan. Vervolgens werd volgens het CDA in een overleg afgesproken dat de gemeente en buurtbewoners samen onderzoek naar betere oplossingen zouden doen.

Volgens het CDA hebben omwonenden nu van ontwikkelaar FiMek echter een brief met andere informatie gekregen. Daarin staat een heel ander voorstel dan door de omwoners is bepleit. FiMek heeft het namelijk over het weghalen van parkeerplaatsen in plaats van het veranderen van de rijrichting.

De partij wil dat het college de situatie verklaart. Zo moet duidelijk worden of de gemeente in de komende tijd stappen gaat zetten om de verkeersdruk aan te pakken en of er maatregelen worden getroffen om de route via de hoofdgang aantrekkelijker te maken. Dat kan bijvoorbeeld met extra fietsparkeerplekken of extra looproutes.

Het viel het CDA verder op dat op de website van de gemeente alleen wordt verwezen naar de website van ontwikkelaar FiMek. Dat wekt volgens de partij de indruk dat de ontwikkelaar in het gebied de dienst uitmaakt. De partij ziet dan ook graag dat het college alsnog heldere informatie over de plannen op de website zet.