De Rabobank wil in samenwerking met de gemeente Utrecht het terrein aan de Croeselaan herontwikkelen. De gebouwen die nu ten zuiden van de Rabobank-toren staan zijn aan het eind van hun levensduur.

De Rabobank wil de bestaande kantoorpanden op het Matserterrein vervangen door nieuwbouw. Er moeten nieuwe kantoren bij komen, die de huurpanden in Utrecht en Zeist vervangen. De bank wil ook kijken of op het terrein woningen gebouwd kunnen worden, zodat er een goede overgang naar de Dichterswijk gemaakt kan worden.

De gemeente gaat met de Rabobank afspraken maken over wie waarvoor verantwoordelijk is en over het verhalen van de kosten. Ook wordt gekeken naar de samenhang met andere projecten in het gebied rond Utrecht Centraal. Er is daarbij extra aandacht voor de Jan van Foreeststraat, waar de gemeente een complex bouwt voor een deel van de bewoners van de Croeselaan die door de ontwikkeling van het Beurskwartier hun huis uit moeten.

De PvdA vroeg het college van burgemeester en wethouders vorige week al naar de herontwikkeling, maar volgens het college is nog niet veel duidelijk over de inhoud van de plannen en het aantal woningen en parkeerplaatsen. Het college geeft aan dat alle plannen van de Rabobank moeten voldoen aan het beleid van de gemeente.

De verwachting is dat de plannen in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.