Het cameratoezicht van de gemeente Utrecht op de Seinedreef is verplaatst naar 't Goylaan. Daar zijn al langere tijd problemen met rondhangende jongeren die vernielingen plegen.

De camera's op de Seinedreef hingen er om overlast van bedelaars, zwervers en jeugd rond de Seinedreef in kaart te brengen. Die problemen zijn nog niet geheel opgelost, maar volgens de gemeente is het flexibele cameratoezicht een "schaars middel" dat moet worden ingezet op de plekken waar de nood het hoogst is.

Uit een analyse van verschillende gebieden in Utrecht bleek dat de camera's op de Seinedreef het best konden worden verplaatst naar 't Goylaan. Het cameratoezicht in de omgeving van de Wolgadreef blijft wel. De overlast van jeugd was daar afgelopen zomer ernstig en de gemeente besloot het toezicht te verlengen.

Op 't Goylaan zijn volgens de gemeente al langer problemen. Jongeren hangen er rond in auto's, op auto's van bezoekers en voor de winkels. Ook worden er dingen vernield en is jeugd vaak intimiderend aanwezig. Dat leidt ertoe dat bewoners aangeven zich niet veilig te voelen. Door de coronamaatregelen is de situatie, zeker tijdens de zomervakantie, verergerd.

De gemeente zegt regelmatig het verzoek te krijgen om camera's in het gebied te plaatsen. Die moeten een preventieve werking hebben, maar ook de politie en toezichthouders helpen bij de handhaving.