Het Utrechtse college vindt het geen goed idee als bewoners van de stad hun elektrische auto op de openbare weg opladen met eigen stroom. Kabels die vanuit privéwoningen naar de openbare weg lopen kunnen voor problemen zorgen. Ook speciale kabelgoottegels ziet de gemeente liever niet.

D66 en de VVD stelden het gemeentebestuur onlangs vragen over Utrechters die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen parkeren. Soms kiezen zij ervoor om hun auto op een publieke parkeerplaats te parkeren en te laden met een kabel vanuit hun eigen huis of tuin. De kabel ligt dan over de stoep en dat levert volgens D66 en de VVD situaties op die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen die slecht ter been zijn of een visuele beperking hebben.

Een van de oplossingen voor dit probleem is volgens de partijen de kabelgoottegel. Dit zijn tegels die ingegraven kunnen worden waar de kabel doorheen kan lopen. Het college ziet echter weinig in een experiment met deze kabelgoottegels.

"Hoewel wij innovaties toejuichen en daar zelf ook nadrukkelijk naar kijken, zijn wij geen voorstander van private (laad)installaties in de openbare ruimte", schrijft het college van burgemeester en wethouders.

"De veiligheid van een enkel (goedgekeurd) product is uiteraard beter dan bij laadkabels over de weg. Desondanks neemt de onveiligheid toe als producten in en door de openbare stoep worden gemonteerd, zeker als dit er meer worden, hetgeen de verwachting is vanwege de populariteit van elektrisch rijden."

De gemeente wijst er verder op dat dit soort producten, naast veiligheidsissues, ongewenste situaties kan opleveren op het gebied van onder meer aansprakelijkheid, toegankelijkheid, claimgedrag van parkeerplekken en 'verrommeling' van de openbare ruimte.