Er zijn 27 kandidaten die hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Utrecht. Onder de sollicitanten bevinden zich elf vrouwen en zestien mannen.

Volgens de gemeente hebben twintig sollicitanten dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur. Zo hebben zich zes VVD'ers, zes D66'ers, vijf PvdA'ers en vier CDA'ers gemeld. Vier kandidaten zijn geen lid van een politieke partij en van twee sollicitanten is het onbekend.

De komende periode gaat Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, in gesprek met de kandidaten. Oosters maakt vervolgens een selectie die hij bespreekt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Deze commissie gaat daarna ook nog in gesprek met de kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens maakt de gemeenteraad een aanbeveling met daarop twee namen. Die worden opgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook de commissaris stuurt de minister een rapportage met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de sollicitanten.

De benoeming van de nieuwe Utrechtse burgemeester vindt naar verwachting uiterlijk halverwege januari 2021 plaats. Wie de kandidaten zijn, wordt niet bekendgemaakt.

Momenteel is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester van Utrecht. Hij volgde Jan van Zanen op die eind juni de Utrechtse ambtsketen definitief heeft afgedaan.