Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat in Utrecht op het bedrijventerrein Cartesiusweg blijft toch open. De exploitant en de gemeente Utrecht konden het niet eens worden over de huurprijs, maar inmiddels is een akkoord bereikt.

De gemeente en de huurder van de coffeeshop onderhandelden eerder dit jaar over de hoogte van de huur voor de grond. Het leek er in juli op dat het verschil van mening over de huurprijs te groot was, want de huurovereenkomst werd opgezegd omdat de coffeeshopondernemer niet wilde betalen.

De gemeente liet een deskundige een marktconforme huurprijs vaststellen. Een te lage huurprijs zou namelijk geïnterpreteerd kunnen worden als het verlenen van staatssteun aan een coffeeshop. Bij een te hoge huurprijs kan worden gesteld dat de gemeente geld verdient aan de verkoop van cannabis.

Nadat de huurovereenkomst opgezegd was, besloot de huurder toch de vastgelegde huurprijs te willen betalen. De huurovereenkomst is verlengd met vijf jaar, tot 28 februari 2026. Volgens de gemeente is dit voor beide partijen een goede uitkomst.

De gemeente probeert al langer om de coffeeshops over de stad te verspreiden, waardoor de overlast afneemt. De ligging op een bedrijventerrein zou daarom gunstig zijn.