Star Lodge Hotels Utrecht biedt studenten die geen woning in de stad hebben een kamer aan. De studenten kunnen voor een langere periode in het hotel terecht. Het bedrijf wil op deze manier studenten woonruimte bieden en kamers vullen die leeg blijven door de coronacrisis.

De Utrechtse hotelsector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Tegelijkertijd is er onder studenten een groot tekort aan woningen. Star Lodge Hotels Utrecht bedacht daarom het idee om de kamers voor een langere periode aan te bieden aan studenten.

De manager van het hotel laat weten graag gasten en toeristen te ontvangen, maar dat velen van hen wegblijven vanwege de coronacrisis. Daarom wil de hotelmanager tijdelijk hotelkamers aanbieden voor een langer verblijf. Het bedrijf heeft een oproep voor studenten op internet geplaatst.

Kamers kunnen voor een maand gehuurd worden. Daarna kan de huur eventueel verlengd worden. Wat de studenten er precies voor moeten betalen, wil de manager van het hotel niet zeggen.