De landelijke monumentenorganisatie Stichting het Cuypersgenootschap heeft in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad haar zorgen uitgesproken over de voorgenomen sloop van de voormalige Rubenslaanschool in de wijk Kromme Rijn.

Buurtbewoners zijn met een actie begonnen om het gebouw, dat al tien jaar leegstaat, te behouden. De gemeente wil het pand in september gaan slopen.

Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw en laat weten het gebouw te willen behouden. De stichting sprak zich in het verleden ook uit tegen de verbouwing van het Universiteitsmuseum.

Enkele jaren geleden deed de gemeente Utrecht uitvoerig onderzoek naar het naoorlogse erfgoed in de stad. In het in 2016 gepubliceerde rapport zijn enkele bijzondere panden uit deze periode gepresenteerd. De gemeente liet toen weten dat er in Utrecht twee waardevolle wijken uit de tijd van de wederopbouw zijn.

Het gaat om de Kromme Rijn en de Halve Maan die opvallen door de zeer hoogwaardige stedenbouw, architectuur en groenvoorzieningen. Tot op heden zijn deze wijken grotendeels in die staat behouden.

Na de vaststelling van het rapport zijn een paar panden monumenten geworden. Het gaat om onder meer de Stadionflat en enkele bijzondere naoorlogse bouwprojecten van Gerrit Rietveld.

'Gemeente gaf niet de status gemeentelijk beschermd stadsgezicht'

"De gemeente heeft echter nooit de stap genomen om de twee bijzondere wijken de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht te geven. In deze gebieden is sloop en verminking van gebouwen nog zeer eenvoudig, zoals de huidige discussie laat zien", meldt het Cuypersgenootschap.

Omwonenden kregen in mei van de gemeente een wijkbericht met de mededeling dat de school dit najaar gesloopt zal worden. Het pand zou in zeer slechte staat verkeren en daardoor onbruikbaar zijn geworden.

De gemeente wil het stuk grond bewaren om er in de toekomst een nieuwe school te kunnen bouwen. De gemeente onderzoekt nog welke "zinvolle functie" de plek in de tussentijd krijgt.

Het Cuypersgenootschap denkt dat een snelle sloop van het pand onnodig is en verzoekt daarom de gemeenteraad om in te grijpen. Op die manier kan meer onderzoek naar behoud en hergebruik worden gedaan.