De ingang van de Stationspleinstalling in Utrecht aan de kant van de Moreelsehoek is maandag dicht. Op die dag wordt namelijk aan het fietspad dat de stalling inloopt gewerkt.

Het fietspad bij de Moreelsehoek krijgt maandag een rode toplaag. De werkzaamheden duren van 7.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers gebruikmaken van de stalling bij het Smakkelaarsveld.

De Moreelsehoek ligt naast het Platform, tussen het Stationsplein en de Laan van Puntenburg. Momenteel vinden er meerdere werkzaamheden plaats in het stationsgebied. Zo is het wegdek en het fietspad vernieuwd, en na de zomer worden de taxistandplaatsen en de Kiss & Ride onder handen genomen.

In september worden er trappen aangelegd vanaf het Stationsplein naar de Moreelsehoek. Ook komen er in het najaar twaalf plantenbakken.