De gemeente Utrecht wist lange tijd niet dat er op een aantal locaties in De Meern minderjarige niet-statushouders werden opgevangen. Toen een van de minderjarigen in aanraking kwam met de politie, kwam dit aan het licht, meldde het college woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

De minderjarige niet-statushouders hebben weinig perspectief op een permanent verblijf in Nederland.

Sinds 2016 vangt de landelijke voogdij-instelling Nidos alleenstaande minderjarige vreemdelingen op in Utrecht. Deze jongeren hebben een status om in Nederland te blijven. Ze verblijven in zeven kleine woongemeenschappen verspreid over Lunetten, Kanaleneiland en De Meern. Het gaat in totaal om 22 minderjarigen.

Nidos voert daarnaast sinds 2019 een landelijke pilot. Doel van de pilot is om jongvolwassenen op te vangen om zo eventuele overlast zoveel mogelijk terug te dringen.

"Het gaat landelijk om ongeveer twaalf opvangplekken voor kwetsbare jongvolwassenen, bij wie vaak sprake is van multiproblematiek en soms ook overlastgevend gedrag en/of gedrag waardoor zij in aanraking komen met politie", aldus de gemeente.

'Doelgroep van opvangwoningen geleidelijk veranderd'

De gemeente is weliswaar op de hoogte gebracht van de pilot, maar daar werd niet bij verteld dat twee van de opvangplekken in De Meern zouden zijn. "Sinds begin 2019 is de doelgroep in deze opvangwoningen geleidelijk veranderd."

De jongeren met perspectief op verblijf in Nederland zijn gelijkmatig vervangen door minderjarigen zonder status. De gemeente Utrecht was tot vorige maand niet op de hoogte van deze verandering. Dit werd pas bekend toen een van de bewoners in aanraking kwam met de politie en geen statushouder bleek te zijn.

De gemeente trok direct na het incident bij Nidos aan de bel. "Nidos geeft nu aan dat dit niet gemeld is bij de gemeente, omdat vanuit haar perspectief de aard en het doel van de opvang hetzelfde is gebleven." De gemeente zegt het te betreuren dat dit niet eerder is gemeld en noemt de situatie onwenselijk.

Inmiddels vangen de locaties van Nidos in De Meern geen jongeren meer op. De woningen blijven leeg tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. De gemeente zegt dat het niet waarschijnlijk is dat er weer jongeren zonder status worden opgevangen.