De gemeente Utrecht heeft samen met bewoners en ondernemers een eerste plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van de Ooster- en Westerkade. Er komt meer groen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en er zullen minder auto's rijden.

Het doel is om de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker te maken met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

In het voorlopige ontwerp staat dat de Ooster- en Westerkade opnieuw bestraat worden en nieuwe lantaarns en meubilair krijgen. Daarnaast moet de trap naar het water een stuk breder worden.

Ook worden de kades een stuk groener. Naast de bomen komen er geveltuintjes en groen aan de gevels.

Om ruimte te maken voor voetgangers en fietsers verdwijnen er 35 parkeerplaatsen. Er wordt gedacht aan een bewonerskorting op een abonnement bij een parkeergarage om parkeerdruk in het gebied te verminderen.

De gemeente wil dat er uiteindelijk helemaal geen auto's meer aan de waterkant geparkeerd staan.

Op 13 juli zijn er informatiebijeenkomsten waarin het plan wordt toegelicht. Na de zomer wordt het ontwerp verder uitgewerkt.