De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen wil de gemeente onder meer de snorfiets naar de rijbaan verplaatsen en de eisen van de milieuzone strenger maken.

De gemeente heeft laten onderzoeken wat de beste manier is om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Uit dat onderzoek is gebleken dat het wegverkeer, stoken van hout en mobiele werktuigen zoals graafmachines de belangrijkste bronnen van vervuiling zijn.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil de gemeente de toegangseisen voor de milieuzone aanscherpen. Zo zijn vanaf februari 2021 alleen diesels van na 2004 welkom in de zone. Daarnaast komt er een subsidieregeling voor de sloop van oude auto's en bestelbusjes die op diesel rijden.

In 2025 wil de gemeente de toegangseisen van de milieuzone nog verder verscherpen. Dan zijn alleen diesels die na 2009 zijn gebouwd nog welkom. Al het logistieke verkeer dat de zone in wil, moet dan emissievrij zijn. Ook liggen er plannen om de milieuzone vanaf 2023 te vergroten tot aan de snelwegring.

Naast de aanpassingen aan de milieuzone wil de gemeente dat de snorfiets rond de zomer van 2021 naar de rijbaan wordt verplaatst. Dit zou de doorstroom en verkeersveiligheid op het fietspad verbeteren en bijdragen aan een betere luchtkwaliteit voor fietsers.

Verder komt er een voorstel dat de meest vervuilende mobiele bouwwerktuigen uit de stad weghoudt. Ook de uitstoot van het stoken van hout moet omlaag. Dit zou volgens de gemeente schelen in de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Er komt daarom een voorlichtingscampagne met tips om zo schoon mogelijk te stoken.