Tijdens werkzaamheden aan de Utrechtse singel zijn veel oude bouwwerken onder Hoog Catharijne gevonden, waaronder het restant van het zestiende eeuwse Kasteel Vredenburg.

Onder Hoog Catharijne zijn delen van oude kademuren en een fundering van een oude bouwkraan gevonden. Het grootste deel van de oude bouwwerken die zijn gevonden onder de Stadskamer wordt afgevoerd.

Alleen een restant van Kasteel Vredenburg blijft liggen zodat het zichtbaar is voor passerende boten.

De uitgravingen van het laatste deel van de singel zijn in april gestart. De werkzaamheden zijn onder de Stadskamer van Hoog Catharijne begonnen en eindigen ter hoogte van Grand Hotel Karel V.

Op 12 september moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf dat moment is het weer mogelijk om over de Utrechtse singel te varen.