Utrecht wil dit jaar de eerste veertig parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen. In totaal wil de gemeente stapsgewijs 267 parkeerplaatsen aan de Oudegracht en het Janskerkhof weghalen, zodat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en er meer sfeer komt in de historische binnenstad.

Wanneer de overige 227 plekken verdwijnen hangt af van de financiële middelen. De gemeente verwacht zo'n 935.000 euro aan inkomsten mis te lopen zodra alle 267 plekken weg zijn.

Omdat verwacht wordt dat de gevolgen van de coronacrisis nog lang voelbaar zijn, wordt het terugbrengen van parkeerplekken in de binnenstad op een lager tempo uitgevoerd. De gemeente zal jaarlijks bekijken welke financiële ruimte er is om de parkeerexploitatie stapsgewijs te verminderen.

Vorig jaar zei de gemeente het zogenoemde vergunningsplafond voor parkeerplaatsen te willen invoeren. Bestaande vergunninghouders blijven hun vergunning behouden. Automobilisten die een vergunning aanvragen worden verwezen naar "beschikbare alternatieven", zoals de parkeergarages Paardenveld en Springweg.

Gemeente gaat effecten van maatregelen monitoren

Vanwege de coronacrisis is het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid. Daardoor zijn er ook al parkeerplaatsen aan de Oudegracht opgeheven. De gemeente gaat bekijken of deze plekken permanent weggehaald kunnen worden.

De komende periode zal de gemeente in de gaten houden wat voor effecten de maatregelen hebben op de wachtlijsten voor parkeervergunningen en de parkeerdruk in het gebied. Mocht het nodig zijn, dan kan het tempo worden aangepast.