Negen plekken in Utrecht krijgen misschien een nieuwe fietsbrug of -tunnel. Deze plaatsen zijn voorgesteld na onderzoek onder 35 mogelijke locaties.

Het gaat om plekken in de stad waar nu nog barrières zoals water, spoor en autowegen zijn. Van de 35 onderzochte locaties is een top negen gemaakt van de plaatsen met de hoogste prioriteit. Het onderzoek speelt een rol bij de keuzes die de gemeenteraad later dit jaar moet maken in het mobiliteitsplan van 2040 en bij de voorjaarsnota van 2021.

De acht bruggen en één tunnel die de top hebben gehaald zijn hieronder genoemd op volgorde van prioriteit.

  1. Oude Leidseweg bij Den Hommel
  2. Vechtbrug Zwanenvechtlaan
  3. Demka-spoorbrug
  4. Mytylbrug Kromme Rijn
  5. Nieuwe verbinding Singel-Noord
  6. Brailledreef vlak langs het spoor
  7. Waterlinieweg westzijde
  8. Grifthoekbrug voetgangersbrug
  9. Spoortunnel Boorstraat

De studie naar de fietsbruggen en fietstunnel moet als een advies gelden voor de gemeente. Vanaf 2023 is er geld beschikbaar om te starten met de aanleg van een brug of tunnel. De Fietsersbond heeft bijgedragen aan de uitvoering van het onderzoek.

De bruggen over het Merwedekanaal zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit loopt via de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone.