De gemeente Utrecht wil op de strook bij het Nieuwe Zandpad ruimte bieden aan de natuur om zich te ontwikkelen, totdat er een definitieve invulling voor het terrein is. Hiermee wil de gemeente onder andere kennis opdoen over hoe de natuur zich in de stad ontwikkelt.

In 2013 werd het Zandpad in Utrecht gesloten. Het idee is om er ruimte te maken voor raamprostitutie. Echter is daar sinds de sluiting in 2013 nog geen oplossing voor gevonden. Sinds halverwege juni is bekend dat er momenteel nog twee partijen in de race zijn om invulling te geven aan het Nieuwe Zandpad.

Braakliggende terreinen worden vaak door de eigenaar gemaaid of verhard om te voorkomen dat beschermde soorten zich vestigen en er daarna niet meer gebouwd kan worden.

De gemeente kan voor dit soort terreinen gebruikmaken van de regeling 'Tijdelijke natuur'. Dat biedt de gemeente de mogelijkheid om voor een tijdelijke periode toch natuur te ontwikkelen, terwijl de eigenaar de garantie heeft dat bouwplannen hierdoor niet in het water vallen.

'Gemeente maakt geen gebruik van regeling'

Er zijn volgens de gemeente Utrecht echter allerlei onderzoeken en administratieve handelingen nodig om die regeling toe te passen, die zowel geld als tijd kost. "Bovendien is in de stad de kans op vestiging van beschermde soorten niet groot, zeker niet op kleine terreinen die maar kort braak liggen."

De gemeente zegt daarom op de strook bij het Nieuwe Zandpad wel de ruimte te willen bieden aan natuur, maar geen gebruik te maken van de regeling Tijdelijke Natuur. "Ook zullen we de natuurontwikkeling van het terrein volgen, zodat we beter begrijpen hoe de natuur zich in de stad ontwikkelt en wat de bijdrage is van tijdelijke natuur aan de stedelijke biodiversiteit", aldus de gemeente.