De gemeente Utrecht wil tussen de 80 en 90 miljoen euro vrijmaken om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

De plannen hiervoor staan in een zogenoemde kaderbrief die de gemeente heeft gepubliceerd. De verschillende politieke partijen gaan samen met het college praten over de plannen en de precieze invulling.

Het bedrag moet vrijgemaakt worden om de klappen op te vangen en de nodige investeringen te doen om bewoners, organisaties, instellingen en bedrijven te helpen en de stad gezond te houden.

De gemeente gaat nu uit van het scenario dat de anderhalvemetereconomie nog tot 1 juli 2021 van kracht blijft. In dat geval komen er een hoop mensen in de bijstand bij en neemt de werkloosheid toe.

De gedeeltelijke stilstand van het maatschappelijke leven - door bijvoorbeeld de afstandsmaatregelen - leidt volgens de gemeente tot veel financiële problemen voor de horeca, culturele sector, sport, evenementen en het openbaar vervoer.

Investeren in behoud van essentiële voorzieningen

Om Utrecht goed uit de crisis te laten komen, moet volgens het college allereerst worden geïnvesteerd in het behoud van essentiële voorzieningen in de stad. Ook culturele instellingen en ondernemers moeten steun krijgen als dat nodig is.

Daarnaast is het van belang om de zwaarst door de crisis getroffen Utrechters te ondersteunen door bijvoorbeeld schulden te voorkomen of op te lossen met een 'coronasanering'.

Ook is er aandacht voor Utrechters die hun baan zijn kwijtgeraakt. Zij worden zo snel mogelijk begeleid naar een nieuwe baan. Opleidingen worden gericht op 'het werk van de toekomst', zodat de vraag en het aanbod beter op elkaar aansluiten.

College wil inzetten op investeringen met maatschappelijke waarde

Tot slot wil het college bij de begroting investeringen met een maatschappelijke waarde voorstellen, die de leefbaarheid in de stad ten goede komen én tegelijkertijd werkgelegenheid creëren.

De gemeente ontvangt momenteel minder geld, doordat de inkomsten uit bijvoorbeeld parkeren en toeristenbelasting sterk gedaald zijn. Tegelijkertijd worden veel extra kosten gemaakt voor de financiering van de noodmaatregelen. Het college rekent daarom op financiële compensatie door het Rijk.