De parlementaire ondervragingscommissie is in haar eindrapport kritisch over de Utrechtse moskee alFitrah. De commissie deed onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen van Nederlandse religieuze instellingen en de situatie bij alFitrah werd daarbij als een van de voorbeelden gebruikt.

Dat staat in het het eindrapport (pdf) van de parlementaire ondervragingscommissie.

Uit de door de commissie onderzochte casus blijkt dat de Stichting alFitrah in de periode 2010-2019 in totaal ruim 1,4 miljoen euro uit Koeweit heeft ontvangen.

"De stichting heeft vanaf het begin geen medewerking wensen te verlenen en heeft de indruk gewekt zoveel mogelijk het werk van de commissie tegen te willen werken", schrijft de commissie over de Utrechtse moskee.

"De uiteindelijk verstrekte informatie is uitermate summier en zelfs onvolledig te noemen en heeft aan het licht gebracht dat Stichting alFitrah beschikt over een zeer onvolledig ingerichte administratie en dat de werkwijze van het bestuur van de stichting onprofessioneel en verre van transparant is."

Imam botste eerder met commissie

Imam Suhayb Salam van alFitrah botste eerder dit jaar hard met de parlementaire commissie. De bestuursvoorzitter en geestelijk leider van de Stichting alFitrah werd opgeroepen als getuige in het onderzoek naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Zijn stichting ligt al langer onder het vergrootglas. Salam vond de ontmoeting maar een 'schijnvertoning' en 'poppenkast'.

De commissie schrijft daarover: "Hoewel volgens de heer Salam het geld bestemd was voor de financiering van het pand, is niet vast te stellen of het daadwerkelijk alleen daarvoor is gebruikt." Er is niet alleen kritiek op de geldstromen, maar ook op het 'dogmatische' onderwijs dat er wordt aangeboden.

'Beïnvloeding uit onvrije landen gebeurt'

De commissie laat weten dat beïnvloeding uit onvrije landen in Nederland zeker gebeurt. Die vindt plaats op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen, zoals informele moskeescholen.

Donaties om moskeeën te financieren variëren tussen de tienduizenden euro's en circa 2,5 miljoen euro. Een uitschieter is de Essalam Moskee in Rotterdam, dat in totaal 8 miljoen euro aan donaties ontving.