Minister Arie Slob van Onderwijs stelt 8,8 miljoen euro beschikbaar om het lerarentekort in de gemeente Utrecht aan te pakken, zo maakt het ministerie woensdag bekend. In het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn te weinig leraren.

Het bedrag is voor de komende drie jaar en komt bovenop de 3 miljoen euro die de minister eerder al vrijmaakte. De gemeente Utrecht investeert 1,5 miljoen euro. In totaal draagt de overheid ruim 17 miljoen euro bij.

"Ik ben heel blij dat de minister, ondanks de omstandigheden rondom het coronavirus, toch extra geld heeft weten vrij te maken voor de aanpak van dit nijpende probleem", aldus verantwoordelijk wethouder Anke Klein. "In het belang van de Utrechtse kinderen moeten we alles op alles zetten om goede leraren voor te klas te krijgen en te houden. Deze bijdrage helpt ons verder vooruit.”

Ook in het voortgezet onderwijs en mbo zijn er te weinig leraren. Het Utrechtse tekort in het voortgezet onderwijs ligt met bijna 3 procent boven het landelijk gemiddelde. het betreft met name docenten Duits, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

15 procent meer vacatures in mbo

In het mbo is het aantal openstaande vacatures met 15 procent toegenomen. Dit doet zich met name voor bij Nederlands, omgangskunde en vakspecialistische beroepen in met name ICT en techniek.

Maatregelen die in het plan voor voortgezet onderwijs en mbo genoemd worden zijn extra begeleiding van leraren in opleiding en startende docenten in de klas en het versterken van de kwaliteit van die begeleiding.