De gemeente Utrecht is van plan om een knip te maken op de Catharijnesingel, zodat de weg niet meer gebruikt wordt voor doorgaand verkeer. Hierdoor wordt het niet alleen rustiger op de singel, maar ook op de Amsterdamsestraatweg en het Lombokplein (nu nog Westplein).

De gemeente wil het aantal auto's in het noordwestelijke deel van de stad terugschroeven om zo de leefbaarheid te verbeteren. Hiervoor zijn een aantal maatregelen verzonnen, waaronder de knip op de Catharijnesingel.

Zo'n knip zou ervoor zorgen dat er dagelijks ongeveer 9.000 auto's over de Amsterdamsestraatweg rijden, in plaats van de huidige 11.000. Dit is volgens de gemeente echter niet genoeg om de weg om te dopen tot fietsstraat waar auto's maar 30 kilometer per uur mogen rijden. "Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om wezenlijk meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren en om daarmee het verkeersveiligheidsvraagstuk op te lossen."

Met zo'n knip wordt het ook rustiger op de Catharijnesingel zelf. "Dat geldt met name voor de oversteken voor fietsen en voetgangers bij Smakkelaarsveld en Vredenburg, en de Moreelsebrug en Mariaplaats", aldus de gemeente.

Op Lombokplein aantal auto's terug naar 15.000 per dag

Op het Lombokplein moet het aantal auto's teruggebracht worden naar 15.000 per dag. Dit wil de gemeente onder andere doen door de weg opnieuw in te richten en door de verkeerslichten op de Graadt van Roggenweg anders af te stellen.

"Dit betekent dat zowel in de spits- als dalperiodede instroom van verkeer begrensd wordt." Ook de knip op de Catharijnesingel draagt volgens de gemeente bij aan het doel om het aantal voertuigen op het Lombokplein te verminderen.

De gemeente verwacht dat de knip geen grote gevolgen heeft voor de drukte op andere wegen. Ook de parkeergarages bij Hoog Catharijne blijven bereikbaar.

Het voorstel voor de knip op de Catharijnesingel maakt deel uit van het Mobiliteitsplan 2040. Belangstellenden kunnen naar verwachting na de zomer reageren op de voorstellen in het plan.