De vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) gaat tientallen miljoenen euro's extra kosten. Dat blijkt uit een kostenraming. De gemeente Utrecht gaat nu samen met de provincie Utrecht in gesprek met de overheid over de nieuwe situatie.

"Wij moeten helaas constateren dat de beschikbare dekking uit de bijdragen van de overheid, provincie en gemeente volstrekt ontoereikend is om de variant met twee onderdoorgangen met voldoende kwaliteit en zekerheid te kunnen realiseren", schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan de gemeenteraad.

De toegenomen kosten worden onder meer veroorzaakt door de stikstofproblematiek en ontwikkelingen in de markt, zoals prijsstijgingen. Zowel de kosten van een variant met twee onderdoorgangen als een variant met één onderdoorgang komen volgens de gemeente ruim boven het beschikbare budget uit.

Er bestaat een mogelijkheid dat er geen extra geld beschikbaar komt voor het project. In dat geval onderzoekt de gemeente nu ook welke alternatieve oplossingen er mogelijk zijn binnen het huidige budget.

Stikstofproblematiek zorgde al voor vertraging

In maart werd bekend dat de vernieuwing van de NRU zeker anderhalf jaar vertraging opliep door de landelijke stikstofproblematiek. Ook toen was al bekend dat het project te kampen heeft met stijgende kosten.

De NRU is het noordelijk deel van de ring om Utrecht, tussen de A27 en de A2. Het is vaak druk op de weg waardoor er files en overlast voor weggebruikers en bewoners van de naastgelegen wijk ontstaat. De vernieuwing moet dit probleem verhelpen. Daarnaast moet het voor fietsers en voetgangers makkelijker worden om de NRU over te steken.

Begin vorig jaar bedroeg het totale budget inclusief extra bijdragen van de overheid en de provincie voor een tweede onderdoorgang 230 miljoen euro.