De coronacrisis in Nederland heeft de gemeente Utrecht tot dusver tussen de 30 en 50 miljoen euro gekost. Met name de gemiste inkomsten van het betaald parkeren in de stad drukken op de financiën.

Vanwege de coronacrisis kwamen er minder mensen naar de stad, waardoor er ook minder parkeergeld is opgehaald. De gemeente zegt dat de schade van het mislopen van deze inkomsten oploopt tot ruim 9 miljoen euro.

Ook is er de afgelopen periode veel minder geld binnengekomen via de toeristenbelasting. De schade hiervan bedraagt 2,3 miljoen euro. Documenten zoals rijbewijzen en reisdocumenten werden minder aangevraagd, wat volgens de gemeente zo'n 2,5 miljoen euro heeft gekost.

Daarnaast maakt de gemeente extra kosten. Onder meer voor compensatie van het productieverlies bij de UW-bedrijven (2,2 miljoen euro), ondersteuning van culturele instellingen (1,2 miljoen euro) en het gezondheidsbeleid (1,2 miljoen euro).

Naast de bijna 30 miljoen aan inkomstenderving en extra kosten, rapporteert het college van burgemeester en wethouders ook voor een bedrag van 21 miljoen euro aan risico's door de crisis. De grootste risico's en onzekerheden doen zich voor bij de parkeeropbrengsten, de tegemoetkoming vanuit de overheid voor hogere kosten voor bijstand en de GGD regio Utrecht.

De gemeente benadrukt dat het om een momentopname gaat. Hoe groot de impact van de coronacrisis op de financiën echt gaat zijn, moet nog blijken. Ook wordt later bekendgemaakt in hoeverre het virus gevolgen heeft voor de begroting van 2021.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.