Nu steeds meer coronamaatregelen worden versoepeld, moet Utrecht zich verder voorbereiden op de anderhalvemetersamenleving. Volgens de gemeente wordt het verdelen van de schaarse ruimte in de stad een grote opgave.

Steeds meer mensen zullen zich gaan verplaatsen, omdat vanaf maandag de basisscholen weer opengaan, maar bijvoorbeeld ook zwembaden en bibliotheken. Ook zijn er volgens de gemeente Utrecht initiatieven ontstaan bij ondernemers en instellingen om de openbare ruimte te gebruiken voor tijdelijke activiteiten.

Zo hebben horecaondernemers extra ruimte gevraagd voor terrassen en willen sportverenigingen én culturele instellingen die binnen beperkte ruimte hebben meer buitenactiviteiten organiseren. "Het zal niet mogelijk zijn om aan alle wensen en ideeën tegemoet te komen. De fysieke ruimte daarvoor ontbreekt simpelweg, zeker in het oude centrum", aldus de gemeente.

Ook wordt gekeken naar maatregelen voor fietsers en voetgangers in de anderhalvemetersamenleving. Zo is in kaart gebracht op welke locaties in Utrecht drukte wordt verwacht en waar 1,5 meter afstand houden niet lukt. Dat geldt volgens de gemeente in ieder geval voor straten in de binnenstad.

Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen het effectiefst zijn. "Daaronder vallen onder andere het tijdelijk beperken van autoverkeer, het opheffen van parkeerplekken en het weghalen van reclameborden."

Afname van nieuwe aanvragen Tozo

De gemeente merkt dat het aantal nieuwe aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) de afgelopen tijd afneemt. Er zijn inmiddels dertienduizend aanvragen ingediend, waarvan tienduizend door Utrechtse ondernemers en de rest door ondernemers uit gemeenten waarvoor Utrecht de regeling regelt.

In Utrecht werken ongeveer 150.000 flexwerkers die geen aanvraag kunnen indienen. De gemeente zegt dat er op dit moment mensen zijn die tussen wal en schip dreigen te vallen. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden die als vangnet kunnen dienen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.