Er zijn zorgen over de sloop van twee flats in de Utrechtse wijk Kanaleneiland door woningcoöperatie Mitros. De flats aan de Rooseveltlaan en Trumanlaan moeten naar de grond zodat er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Volgens politieke partijen gaat er echter veel mis in het participatieproces met de huidige bewoners.

Mitros heeft een opzet gemaakt om de 120 sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door 240 woningen, waarvan in elk geval 120 sociale huurwoningen.

De huidige bewoners mogen terugkeren in de nieuwe sociale huurwoningen. Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwbouw kijken Mitros en de gemeente naar duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en mobiliteit.

GroenLinks, Denk en de SP vrezen echter dat er veel mis gaat in het participatieproces dat Mitros de bewoners aan zou moeten bieden. Acht maanden geleden zouden de eerste gesprekken met de bewonerscommissie gevoerd zijn, maar de partijen zien daar nog geen resultaat van.

Er is daardoor geen helderheid voor huurders en bewonerscommissies over waar ze aan toe zijn en hoe ze ondersteund kunnen worden.

Om tot sloop over te kunnen gaan moet 60 procent van de reguliere huurders hiermee instemmen. Door matig onderhoud, onduidelijkheid over de toekomst en toenemende leegstand, verslechtert de leefbaarheid in het complex. "Het beeld ontstaat dat door een verslechtering van de leefbaarheid, gepoogd wordt om meer steun van bewoners te krijgen voor het slopen van de flats", aldus de partijen in schriftelijke vragen.