De Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU) hebben besloten het online onderwijs en thuiswerken te verlengen tot 1 juni.

Ook veel andere instellingen voor hoger en universitair onderwijs besloten al het onderwijs tot 1 juni op afstand te organiseren.

Volgens de HU is door de beslissing van het kabinet om evenementen te verbieden veel onduidelijkheid ontstaan. "Studenten en docenten weten niet waar ze zich voor de periode na 6 april op moeten voorbereiden […] Wij hebben daarom besloten om ook na 6 april door te gaan met online onderwijs", schrijft de HU in een mail aan alle studenten.

De UU zegt zich ervan bewust te zijn dat de maatregelen ingrijpend zijn voor studenten en medewerkers. "Het is zoeken naar de juiste balans tussen duidelijkheid verschaffen en mogelijkheden openhouden."

Het online onderwijs duurt nu tot 1 juni. Als de overheid tussentijds besluit de maatregelen weer te versoepelen, dan zullen de hogescholen en universiteiten kijken welke vormen van onderwijs en toetsing op locatie eventueel door kunnen gaan.

Promoties en oraties

De UU houdt de mogelijkheid tot fysiek onderwijs na 1 juni nog open. De universiteit bekijkt ook of promoties, oraties en afscheidscolleges die na 6 april zouden plaatsvinden in digitale vorm gehouden kunnen worden.

Studenten en onderzoekers die een fysieke publicatie uit de Universiteitsbibliotheek nodig hebben voor hun studie of onderzoek, kunnen contact opnemen met de bibliotheek om een aanvraag te doen. De publicatie wordt dan digitaal of fysiek verstuurd.

Bindende studieadviezen

De HU heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs afwijzende bindende studieadviezen (zogeheten BSA's) uitgesteld naar het tweede studiejaar. Dit moet nog officieel worden goedgekeurd door de hogeschoolraad.

Eerstejaarsstudenten zouden dan een opgeschort BSA krijgen in plaats van een negatief BSA. Studenten moeten volgend studiejaar dan wel voldoende punten gaan halen.

Studenten die vorig studiejaar een opgeschort BSA kregen, krijgen nu een negatief advies zonder afwijzing, omdat maar één keer een opschorting van het BSA kan worden gegeven. Ook die studenten kunnen hun opleiding volgend schooljaar gewoon vervolgen.