De gemeente Utrecht heeft een voorstel gemaakt om de komende jaren duurzame energie op te wekken. Het voorstel, dat onderdeel is van de toekomststrategie van de hele regio, is volgens het stadsbestuur ambitieus maar haalbaar.

Het voorstel is een zogenaamd conceptbod wat onderdeel is van de Regionale Energiestrategie (RES). Deze strategie wordt gemaakt met vijftien andere regiogemeenten, vier waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

In de RES staat hoeveel duurzame energie de regio wil gaan opwekken om aan de toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen.

De gemeente Utrecht heeft de plannen nu ingediend bij het Rijk. Er ligt al een voorstel voor het maken van een energielandschap met windmolens en zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop.

Eigenaren van grote daken gestimuleerd zonnepanelen te plaatsen

Zo wordt er onderzoek gedaan naar zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen, een zonneveld aan de Meijewetering in Leidsche Rijn en drijvende zonnepanelen op een deel van de Haarrijnseplas. Dit zou energie kunnen opleveren voor respectievelijk 1.250, 180 en 1.400 huishoudens. Het haalbaarheidsonderzoek naar het project op de Haarrijnseplas zit echter nog in de afrondende fase.

Verder wil de gemeente eigenaren van grote daken in de stad stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden om van het gas af te gaan.

Voor het opstellen van het conceptbod en de eerste versie van de RES zijn landelijke middelen beschikbaar gesteld. Voor de regio waar Utrecht onder valt is een rijksbijdrage van iets minder dan 1,7 miljoen euro voor de periode tussen 2019 en 2021 beschikbaar gesteld. Daarnaast draagt de gemeente voor 2020 en 2021 jaarlijks ongeveer 100.000 euro bij.